พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี ในการเข้าศึกษาในระดับคลินิก และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในความพยายามจนประสบความสำเร็จจากการเรียนในชั้นปรีคลินิกที่ผ่านมา

โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 2 ภาควิชา กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในช่วงท้าย ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการ การควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และรักษามาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ณ ห้องกบิลปักษา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved