บทความวิจัยของบุคลากรที่เป็นชื่อแรกหรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Quartile 1 และมีค่าอันดับสูงสุดร้อยละสิบ ตามค่า SJR ของสาขานั้น ประจําปี ค.ศ. 2020

บทความวิจัยของบุคลากร ประจำปี 2020
บทความวิจัยของบุคลากร ประจำปี 2020
บทความวิจัยของบุคลากร ประจำปี 2020
บทความวิจัยของบุคลากร ประจำปี 2020
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved