ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile 1 ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 30,000 บาท/เรื่อง ได้แก่

1. รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
ชื่อเรื่อง First detection and molecular identification of Babesia gibsoni and Hepatozoon canis in an Asiatic wild dog (Cuon alpinus) from Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 

2. นายปรุศก์ สุกใส (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ชื่อเรื่อง Zoonotic pathogens survey in free-living long-tailed macaques in Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ International Journal of Veterinary Science and Medicine

3. ดร.ภิรมย์ พรมพิราม
ชื่อเรื่อง Overview of avian influenza virus in urban feral pigeons in Bangkok, Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

4. ผศ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญ
ชื่อเรื่อง Insecticidal Activity of Plectranthus amboinicus Essential Oil against the Stable Fly Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) and the Horse Fly Tabanus megalops (Diptera: Tabanidae)
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Insects

5. ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง
ชื่อเรื่อง Synergistic Antibacterial and Anti-inflammatory Activities of Ocimum tenuiflorum Ethanolic Extract against Major Bacterial Mastitis Pathogens
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Antibiotics
ชื่อเรื่อง Corticosterone potentiates ochratoxin A-induced microglial activation
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Biomolecular Concepts

6. ดร.วีณา พ่วงปิ่น
ชื่อเรื่อง Evidence of Influenza A Virus Infection in Cynomolgus Macaques, Thailand
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Veterinary Sciences

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved