วีดีโอสัมมนาย้อนหลัง

โครงการ Give a talk หัวข้อ Covid-19 vaccine : Where we are

โครงการ Give a talk หัวข้อ Antimicrobial resistance (AMR) research in practice

โครงการ Give a talk หัวข้อ งานวิจัยที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการส่งออกสุกร

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved