การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

  • O42 มาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
  • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937