ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles) ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล Top Ten Journal Percentiles พร้อมทั้งบุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Quartile 1 จะได้รับเงินสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

1. รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
ชื่อเรื่องงานวิจัย The Impact of Socioeconomic Factors on Knowledge, Attitudes, and Practices of Dog Owners on Dog Rabies Control in Thailand 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Frontiers in Veterinary Science 

2. รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
ชื่อเรื่อง Landmark data to distinguish and identify morphologically close Tabanus spp. (Diptera: Tabanidae)
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Insects 

3. ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง
ชื่อเรื่อง Ethanolic Fruit Extract of Emblica officinalis Suppresses Neuroinflammation in Microglia and Promotes Neurite Outgrowth in Neuro2a Cells
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น (Top Ten Journal Percentiles)
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved