งานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

        วันที่ 2 มีนาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี รศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ รองคณบดีฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ในช่วงบ่าย คณะได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ได้แก่

            1. อ.ดร.น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

            2. นางสาวรัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน ผู้ช่วยวิจัย (ชำนาญการพิเศษ ) สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ได้แก่

            1. นางอัญชลินทร์ กรมาทิตย์สุข หัวหน้างานนักวิชาการเงินและบัญชี

            2. นางสาวพัชรี หลิมย่านกวย นักวิชาการเงินและบัญชี

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งในปีนี้ รศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ รองคณบดีฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพ ได้รับรางวัลในครั้งนี้

และในช่วงเย็น คณบดีพร้อมด้วยบุคคลากรและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937


© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved