วันสงกรานต์ พ.ศ.2567

             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “วิถีไทยสไตล์ Cool Cool” ในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดี และ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2567 ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร พร้อมอาจารย์ เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved