เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหิดลเกมส์ 2567

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี , อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร , รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ปศุปาลัน อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข พร้อมทั้งบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหิดลเกมส์ “สนุกสนานสไตล์ไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬา และนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกทั้งเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937


© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved