โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตาในสัตว์เลี้ยง

        วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตาในสัตว์เลี้ยงที่พบได้บ่อยในทางคลินิก ด้วยวิธีการทางอายุรกรรมและศัลยกรรม (Common Ophthalmic Examination, Diagnosis and Treatments in Veterinary Clinics: Common Medical and Surgical approaches) ณ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวน และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งนำเสนอเทคนิค และวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์เฉพาะทางด้านโรคตาในสัตว์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานทางด้านอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เฉพาะทางด้านโรคตาในสัตว์ ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย


ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved