โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์

            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ให้การต้อนรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 70 คน พร้อมคณะครูจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม เข้ารับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องกบิลปักษา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937


© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved